הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
26/11/2023 3/3/2024 א' 18:30-21:30
29/11/2023 6/3/2024 ד' 18:30-21:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
11/1/2024 9/5/2024 ה' 19:30-22:00 C
11/1/2024 9/5/2024 ה' 17:00-19:30 B