הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
1/7/2022 7/10/2022 ו' 10:00-13:00
2/8/2022 22/11/2022 ב' 18:30-21:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
4/8/2022 1/12/2022 ה' 19:30-22:00 B2
   קורס ספרדית לא מוגדר
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
5/8/2022 28/10/2022 ו' 13:30-16:00