הצג סניף:
     סניף תל-אביב
   קורס ספרדית מתחילים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות
1/10/2021 7/1/2022 ו' 10:00-13:00
6/10/2021 12/1/2022 ד' 19:00-22:00
26/10/2021 1/2/2022 ג' 18:30-21:30
   קורסי ספרדית למתקדמים
תאריך פתיחה תאריך סיום יום בשבוע שעות רמה
14/10/2021 10/2/2022 ה' 19:30-22:00 B2
14/10/2021 10/2/2022 ה' 17:00-19:30 C2