מפגשי דיבורימוס לסניף תל-אביב
לתאריכים 23/6 - 28/6

מתחילים
יום שעות נושא מדריך
א'18:00-20:00הקניותהורד אוצר-מיליםדוד
ו'13:00-15:00הקניותהורד אוצר-מיליםמריה בלן
 
בינוניים
יום שעות נושא מדריך
א'20:00-22:00הגילוייםהורד אוצר-מיליםחיים
 
מתקדמים
יום שעות נושא מדריך
א'18:00-20:00El Cineהורד אוצר-מיליםחיים
ו'13:00-15:00El Cineהורד אוצר-מיליםסופי
 
סופריור
יום שעות נושא מדריך
א'20:00-22:00Debate libreהורד אוצר-מיליםדוד